ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                                                               ΔΗΜΟΣ athanasopoulou (49)

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                               ΠΡΕΣΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

& ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

(1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ 2010

 

Διευρυμένα/ Απόλυτα Πεδία ( Extended / Absolute Fields )

Την προηγούμενη χρονιά (2009) η διαδικασία Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες διερεύνησε την έννοια Παγκόσμιο Τοπίο. Η θεματική εισήγαγε ένα πλαίσιο που επέτρεψε στους συμμετέχοντες να διερευνήσουν την σχέση του τοπικού με το παγκόσμιο. Επίσης δημιούργησε ένα εννοιολογικό πλαίσιο που έδωσε την δυνατότητα να εξεταστούν οι σχέσεις όσων συμμετείχαν στην διαδικασία με το περιβάλλον των Πρεσπών. Η θεματική επέτρεψε στους συμμετέχοντες να κινηθούν πέρα από περιγραφικά σχόλια και να αναπτύξουν έργα και κείμενα που σχετίζοταν με την διερεύνηση της ιδέας του τοπίου σε ένα σύγχρονο πλαίσιο

Αυτή την χρονιά κινούμαστε σε μια πιο αφαιρετική θεματική Διευρυμένα/ Απόλυτα Πεδία (Extended / Absolute Fields). Μια θεματική θα μας επιτρέψει να διερευνήσουμε ιδέες που θα εμπλουτίσουν την περσινή προσπάθεια. Η θεματική αυτής της χρονιάς θα σχετίσει την Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες με φιλοσοφικές ή και ποιητικές αναφορές και να σχετίσει την διαδικασία με ευρύτερες έννοιες που δεν θα έχουν κάποια κυριολεκτική αντιστοίχιση με μια εικόνα ή ένα όρο.

Η ιδέα του 2010 είναι μια διευρυμένη έννοια του Πεδίου που κινείται πέρα από τον χωρικό ορισμό του όρου. Ο όρος Πεδίο στην σύγχρονή του εκδοχή σχετίζεται συχνά περισσότερο με την φορμαλιστική ερμηνεία του και ταυτίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά με την ζωγραφική. Αυτή την χρονιά θα εισάγουμε την έννοια με ένα τρόπο που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε την τέχνη με μια ευρύτερη συλλογιστική και να την «προεκτείνουμε» πέρα από τα όρια του γεωμετρικού σχήματος του έργου.

Μέσα από αυτή την οπτική ο όρος Πεδίο θα μπορούσε να αποκτήσει μια σύγχρονη ερμηνεία και να καθορίσει μια κατάσταση ή μια συνθήκη πραγμάτων (που να μην σχετίζεται μόνο με τον χώρο) όπου θα προβάλλονται ιδέες, χειρονομίες, εικόνες. Το Πεδίο θα μπορούσε να είναι μια οντότητα που έχει μια ταυτόχρονη χωρική και εννοιολογική ερμηνεία. Το Πεδίο είναι η περιοχή, ο όγκος, το χρονικό πλαίσιο που είναι ανγκεαία για την ανάπτυξη μιας ιδέας. Με αυτή την έννοια το Πεδίο είναι η οθόνη όπου αναπτύσσονται οι προβολές εκείνου του οποίου θέλουμε να δημιουργήσουμε. Η περιοχή των Πρεσπών είναι από μόνη της ένα Πεδίο.

Την ίδια στιγμή το Πεδίο έχει μια εννοιολογική ερμηνεία και αναφέρεται σε όσα μας περιβάλλουν: φύση, πολιτισμός, «πραγματικότητα», όλα αυτά χρειάζεται να προσδιοριστούν. Ακόμη και το αρχικό νόημα του όρου εμπεριέχει μια τέτοια ερμηνεία: περπατάμε σε ένα πεδίο, ίσως στο πεδίο των Πρεσπών. Το πεδίο είναι ταυτόχρονα μια πραγματική οθόνη όπου προβάλλουμε εικόνες και ταυτόχρονα ένα εικονικό περιβάλλον ιδεών όπου προχωράμε.

Την τελευταία χρονιά αναπτύξαμε την ιδέα του Παγκόσμιου Τοπίου. Η έννοια του Πεδίου προσθέτει ένα πιο εννοιολογικό πλαίσιο. Η θεματική του 2010 είναι Εκτεταμένα Πεδία ή Διευρυμένα Πεδία ή Ανήσυχα Πεδία ή Απόλυτα Πεδία. Με αυτό τον τρόπο θα απομακρυνθούμε από το φορμαλιστικό παρελθόν και θα εργαστούμε σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο. Ο τελικός τίτλος Διευρυμένα/ Απόλυτα Πεδία αντιπροσωπεύει καλύτερα τις ιδέες που αναπτύχθηκαν διότι ο προσδιορισμός Διευρυμένα/ Απόλυτα καθίσταται το πρωταρχικό μέρος του τίτλου. Το Πεδίο καθίσταται μια επεξήγηση του Διευρυμένα/ Απόλυτα. Το Πεδίο περιγράφει το περιβάλλον. Η ιδέα του να διευρύνει/επεκτείνει κανείς μια δεδομένη έννοια, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση του Πεδίου καθίσταται με αυτό τον τρόπο το κύριο θέμα της διαδικασίας.

Ο τίτλος αυτής της χρονιάς λειτουργεί ως συνέχεια του περσινού Παγκόσμια Τοπία. Το Πεδίο σχετίζεται με το Τοπίο και το Διευρυμένο με το Παγκόσμιο. Η ιδέα του μετασχηματισμού ενός τίτλου που είναι πιο κυριολεκτικός σε ένα τίτλο που είναι αφαιρετικός θα μπορούσε να είναι μια διαδικασία που επίσης θα μπορούσε να αποτελέσει μια από τις θεματικές μας.

Προκειμένου να διερευνήσουμε την ιδέα του Διευρυμένα/ Απόλυτα Πεδία με ένα ευρύτερο πλαίσιο ιδεών εισάγουμε τρεις επιμέρους θεματικές:

-Διευρύνοντας ... τα όρια

-Διευρύνοντας ... τους μύθους

-Διευρύνοντας ... τις εικόνες

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 24 Σεπτέμβριος 2014 19:49
 
Joomla template by ByJoomla.com Website design by Filippos Kalamaras ©2014